LIÊN HỆ

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT
THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

THU MUA PHẾ LIỆU TIẾN PHÁT

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa chỉ 2: thôn Dọc, xã Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh

Hotline 1: 0877920686 - Mr Tiến

Hotline 2: 0833712136 - Tiến Phát

Email : tienvandinhtien112@gmail.com

0877920686
0833712136